Contacten

Mo-Tech Industries BV
Industriepark 14
6603 BG  Wijchen
+31 (0)24 3737740
KvK: 57749922
BTW nr.: NL852719528B01


Auteursrecht


De website mo-tech.nl is eigendom van Mo-Tech Industries BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, vormgeving, beelden en geluiden, behoren toe aan Mo-Tech Industries BV, tenzij expliciet anders vermeld in de betreffende tekst.
De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Mo-Tech Industries BV worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Realisatie

Website gerealiseerd door PapaTom GmbH, Backnang, welcome@papatomstudio.deProductfotografie gerealiseerd door Henk Hulshof Fotografie, Wijchen, info@henkhulshof.com

Legal Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.mo-tech.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Mo-Tech Industries BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 
Mo-Tech Industries BV garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Mo-Tech Industries BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Mo-Tech Industries BV staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Mo-Tech Industries BV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Mo-Tech Industries BV. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mo-Tech Industries BV. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Mo-Tech Industries BV.

Contact

Mo-Tech Industries BV
Industriepark 14
6603 BG Wijchen
The Netherlands

+31 (24) 3737740
info@mo-tech.nl

Google Maps